• Foto 1
  • Foto 2
  • Foto 4
  • Foto 9
  • Foto 12
  • Foto 14
1 2 4 9 12 14

Privacy

Selles van Dijk Experts hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens van haar relaties en verwerkt de gegevens volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor vragen over de privacy en beheer van gegevens kunt u terecht bij een medewerker van kantoor, bereikbaar via tel. 0521-744016 of per email info@sellesvandijkexperts.nl